cv - Leif theodorsen

PERSONALIA

Navn: Leif Theodorsen
Postadresse: Hummervegen 18,  9104 Kvaløya
Mobiltlf.: +47 9188 1715     +34 632 044 031
E-post: leif@polarman.no

KVALIFIKASJONER

Over 40 års erfaring som daglig leder, økonomisjef og rådgiver i norske og internasjonale selskaper. Har arbeidet mye med budsjett, regnskap og økonomi-funksjonen i bedrifter, og er autorisert regnskapsfører.

Lang erfaring med prosjektledelse for prosjekter innen anlegg- og offshore-bransjen, herunder havneanlegg, ombygging/nybygg av skip, innføring av kvalitetssikringssystem/beredskapsplan offshore m.m

Har ellers erfaring med IT og utvikling/funksjonstesting av større økonomisystem. Har ellers interesse for å arbeide med innføring av administrative og økonomiske rutiner, og mener å ha evnen til å arbeide effektivt og nøyaktig.

YRKESERFARING

1983-        Daglig leder/Styreleder/Aksjonær i selskap innen offshore, management og i regnskapsbyrå i Tromsø og Oslo

1982-83    Direktør Nordisk Polarinvest AS, Tromsø

1980-82    Daglig leder/rådgiver, OSO-Consult AS, Andenes/Tromsø

1974-80    Økonomisjef, Nordive AS, Tromsø

1971-74    Administrativ leder, Nordlys Brillefabrikk AS, Tromsø

1965-71    Ordresjef, Kjell Arnesen AS, Tromsø,

1963-65    Kontorassistent, Harry Haavaldsen AS, Bergen

1961-63    Kontorassistent, L. Macks Bryggeri AS, Tromsø

UTDANNELSE / KURS

1997    Autorisert regnskapsfører
1998    Bournmouths College (forretningsengelsk), England
1977    Bedriftsøkonomisk Kandidat, BI, Oslo (BI-kandidat)
1964    Bergen Katedralskole (Real-artium)

Dessuten en variert rekke kurs innen fag- og arbeidsområdet, de seneste år spesielt innen regnskapsfaget for opprettholdelse av autorisasjon.

Språk: 
Norsk (morsmål), Engelsk, tysk og spansk

Fritidsaktiviteter:
Tidligere aktiv innen politikk (bystyre etc. i Tromsø) og tillitsverv og aktiv innen fotball/friidrett. For tiden en del veteran-friidrett, friluftsliv og bridge.

 
UTDRAG AV ERFARING

Bygget opp regnskapsbyrå fra start i Oslo

Organiserte etablering av svensk byggefirma i Oslo og la opp alle administrative rutiner og regnskapssystemer.

Funksjonstesting av større økonomisystem og fremla forslag til forbedringer.

Definerte krav til beredskap og rutiner for offshorefartøyer, utviklet totalt kvalitetssikringssystem og la opp rutiner for kontroll og revisjon.

Utarbeidet forretningsplan for offshore-rederi, forhandlet avtale med syv investorer, organiserte utvikling av ny type offshore-fartøy i samarbeide med Norsk Hydro, etablerte rederiet, la opp strategier, ansatte medarbeidere og drev selskapet i seks år.

Var daglig leder for internasjonalt selskap som drev boring etter gass onshore Svalbard – samarbeidet med svenske samarbeidspartnere

Analyserte verdier og salgsmuligheter av pantegjenstander i problem-engasjementer i bank, utarbeidet forslag til bankens ledelse om realisering, og gjennomførte avviklingsprosessen.

Var prosjektansvarlig for utførelse av undervannsarbeidene på nytt malmutskipnings-anlegg for LKAB, Narvik, inklusiv tilbudsutarbeidelse og forhandling avtaler med to svenske og ett norsk entreprenørfirma (I/S) som var hovedentreprenører.

Deltok i prosjektgruppe med norske entreprenørselskaper som  utarbeidet tilbud på totalentreprise for bygging av havneanlegg/ oljeterminal i Kamerun.

Kartla markedet for videreutvikling av selskap innen mineralleting, definerte behovet/utstyr/målgruppen og la opp fremtidsstrategien.